sâmbătă, 2 decembrie 2023

Creștineasca împotrivire la vicleniile lui Antihrist - Părintele arhimandrit Elpidie Vaianakis

 

-Părinte, ce părere aveți despre noile buletine electronice și despre noua monedă digitală pe care toate statele vor acum să le impună oamenilor?


-Toate acestea sunt începutul închisorii digitale pe care Antihristul o pregătește cu multă viclenie pentru toți oamenii, în acești ani de pe urmă în care trăim.

 Stăpânirea lumii de către Antihrist se bazează tocmai pe controlul digital și închisoarea digitală a fiecărei persoane.

Numai cel care știe totul despre cineva, îl poate șantaja, îl poate controla și îl poate sili să facă  orice îi poruncește. 

Acesta este motivul pentru care cartea de identitate digitală a fiecărei ființe de pe planetă este condiția necesară pentru guvernarea globală a lui Antihrist.

Cartea de identitate digitală cu toate datele noastre personale și moneda digitală servesc acestui scop.

Cartea de identitate digitală cu toate datele noastre personale va fi ochii lui Antihrist, cu care el va ști totul despre noi, în timp ce moneda digitală va fi cea mai puternică armă a Antihristului cu care să ne șantajeze, deoarece fără bani nimeni nu poate trăi. 

Pe scurt, cartea de identitate digitală și moneda digitală vor fi cele două picioare ale fiarei digitale, care se creează acum cu ajutorul inteligenței artificiale. Când acest lucru va fi perfecționat și finalizat, va devora întreaga lume,  închizând-o în cea mai groaznică închisoare pe care  omenirea a cunoscut-o vreodată!

Totuși, ar trebui să subliniez aici că ținta finală a lui Antihrist nu este pur și simplu să conducă întreaga lume ca lider mondial, ci mult mai mult de atât. El vrea să facă oamenilor ceea ce tatăl său, Lucifer, a făcut îngerilor din cer, unde, câți l-au urmat au devenit demoni. Cu alte cuvinte, el vrea să ia și să subjuge în întregime sufletele oamenilor jurisdicției sale absolute și să-i transforme din oameni în demoni umani.

Dar nu poate face asta doar cu cartea de identitate electronică și cu moneda digitală. Acestea două sunt doar instrumentele necesare cu care să silească pe toată lumea să facă al treilea și cel mai important pas prin care va începe transformarea omului într-un monstruos mecanism robotic cu chip uman și, în cele din urmă, într-un demon uman.  

-Cum poate realiza acest lucru?

-Fiecare țesut și fiecare celulă a omului, și în general ADN-ul uman, are în el, din ziua în care Dumnezeu ne-a creat, suflarea divină a Duhului Sfânt.     

Ca rezultat, totul în organismul nostru funcționează în mod implicit, prestabilit, fiți atenți, prestabilit, în conformitate cu înțelepciunea divină, așa cum Însuși Dumnezeu a stabilit de la începutul creației noastre.

 Această divină presetare, preselecție a lui Dumnezeu, adică  să funcționeze trupul și sufletul nostru potrivit voinței și dorinței divine,    nu o poate deteriora sau schimba nimeni, cu excepția omului însuși. Doar noi înșine, cu propria noastră voință și dorință, putem schimba această presetare, folosind în mod greșit marele dar al libertății pe care ni l-a dat Dumnezeu odată cu crearea noastră.

Pe acest dar divin al libertății de altfel, pe care Dumnezeu l-a dat și îngerilor, s-a bazat Lucifer pentru a obține decizia liberă, voită a îngerilor de a-l urma și de a se transforma din ființe îngerești în entități demonice.

Exact la fel vrea să facă acum Lucifer în acești ultimi ani în care trăim, prin fiul său satanic, Antihristul, și să reușească transformarea omului în demoni umani. Ca armă vrea să foloseacă marele dar al libertății pe care ni l-a dat Dumnezeu, pentru ca noi singuri și de bunăvoie să-l credem,  să avem încredem în el și, în deplină ascultare de el, să facem așa cum ne va spune el. Astfel, el ne va face complet ai lui și ne va transforma treptat în demoni umani.

Totuși, în tot acest plan al lui Lucifer există o problemă serioasă și, într-un fel, insurmontabilă pentru satana. Omul nu este doar duh, așa cum au fost îngerii, el are și trup. Astfel, pentru ca Lucifer să-l câștige complet pe om, el trebuie să supună voinței sale demonice atât trupul, cât și sufletul omului. 

Dar corpul uman a fost făcut în așa fel de Dumnezeu încât, așa cum coaja protejează fructele din copaci, tot așa și acesta protejează într-un anumit fel sufletul nostru prețios și acționează întotdeauna sub inteligență divină, astfel încât, nici o intervenție externă nu poate schimba ușor și complet natura și energia fiecărui țesut și fiecărei celule din corpul nostru. De aceea, sistemul nostru nervos, care este, după cum spun oamenii de știință, creierul corpului uman, precum și ADN-ul uman, nu au putut fi ușor modificate sau mutate până acum.

 Cu toate acestea, apariția inteligenței artificiale a oferit noi oportunități oamenilor de știință de a face multe progrese în acest domeniu, astfel încât să creadă cu mândrie că foarte curând vor putea încălca inteligența divină a ADN-ului uman, făcându-l să nu se mai supună comenzilor inteligenței divine, ci comenzilor inteligenței artificiale.

Ca primă acțiune, pentru a deraia inteligența divină din corpul uman și de a o înlocui treptat cu   inteligența lor artificială, va fi controlul, cât mai complet posibil, al sistemului nervos uman, care este, așa cum am spus, creierul corpului nostru fizic și să provoace "sindromul degenerării neurologice". 

Acest lucru va provoca daune fără precedent corpului uman, cu efecte îngrozitoare asupra modului de gândire al minții și, prin extensie, asupra echilibrului mental al omului. De la daunele care vor fi făcute creierului uman, echilibrul logicii divine în sistemul nervos uman și în ADN-ul uman în general va fi perturbat și va începe treptat transformarea existențială a omului într-o altă formă de ființă umană, unde inteligența artificială va domina și va direcționa pe deplin această nouă structură umanoidă.

Un instrument cheie pentru realizarea acestei lucrări satanice va fi noua invenție a tehnologiei nanoparticulelor. Această importantă invenție a nanoparticulelor, în combinație cu  frecvențele  undelor radio, va fi axa centrală a tuturor eforturilor științifice pentru formarea și controlul deplin al corpului uman, dar și al fiecărui gând, decizie și acțiune a omului.

Frecvențele erau deja cunoscute pe scară largă, deoarece cu mulți ani înainte fuseseră utilizate în numeroase aplicații, cum ar fi televiziunea, radioul, telefoanele mobile, sateliții, rachetele, diagnosticele medicale și multe altele. Ceea ce este nou este știința nanoparticulelor.

-Ce sunt nanoparticulele?

-Nanoparticulele sunt mecanisme robotice microscopice și constituie în prezent invenția de top a omului.

Ele au fost create printr-un proces secret de fabricație, care rămâne complet secretizat de către pentarhia întunericului, care controlează în prezent întreaga planetă și pe toți acei eminenți oameni de știință secreți care le-au inventat.

Nanoparticulele au capacitatea de a circula prin sânge în întreg corpul uman și de a executa cu o precizie fantastică comenzi programate, precum și de a interacționa cu celulele, țesuturile și ADN-ul.

Sunt nanoroboți de înaltă tehnologie, de aceea singuri se pot reasambla, se pot autoprograma și pot forma mecanisme robotice autonome, în funcție de sarcina pentru care au fost programați să o facă. 

Aceste mecanisme robotizate ale nanoparticulelor vor fi folosite cu ajutorul inteligenței artificiale de către oamenii de știință satanici, pentru a determina ca nimic în corpul uman să nu mai acționeze sub inteligența divină, ci la comenzile inteligenței artificiale, pe care ei înșiși o vor direcționa.

În acest fel ei vor putea treptat să controloze duhul omului și să transforme corpul omului dintr-o creație minunată a lui Dumnezeu, într-o formă de corp robotizat, care va acționa conform ordinelor stăpânului său.

Am fost surprins în ultima vreme de faptul că, ori de câte ori făceam exorcizări unor copii demonizați, satana striga din gura lor și spunea că în curând îi va face pe toți oamenii roboți pentru a-i controla.

Asta o repeta mereu, ca și cum ar fi vrut să reținem bine ceea ce urma să se întâmple curând.

 Alteori, el a arătat cât de mult i-a înșelat pe toți, chiar și pe cei din Biserică, care crezându-l, au făcut voia lui, încât au uitat chiar și ceea ce a spus Sfântul Paisie despre cele ce se întâmplă acum.

-Cum pot nanoparticulele să ajungă în corpul nostru?

-În multe feluri. În principal însă, prin medicamente injectabile pe care toți oamenii vor fi forțați să le ia în vremuri de pandemie.

Acesta este motivul pentru care cartea de identitate digitală și moneda digitală vor deveni în curând cele mai potrivite instrumente de impunere a intențiilor lor satanice, pentru a forța întreaga lume, întreaga planetă, să ia  blestematele lor preparate, așa zisele medicamente terapeutice, prin care să umple trupurile oamenilor cu nanoparticule robotice.  

 Curând, astfel de nanoparticule vor conține toate alimentele artificiale produse în fabricile lor. De aceea, scopul lor final acum este, sub pretexte perfide și cu legislație obligatorie, să distrugă toate culturile naturale și creșterea animalelor, astfel încât numai ei să poată produce în propriile lor fabrici orice formă de hrană de care omul va avea nevoie pentru a trăi. 

 Agricultura naturală și creșterea animalelor vor deveni în curând un lucru din trecut și vor fi combătute violent, astfel încât omul va fi obligat să mănânce doar ceea ce aceștia îi vor da și doar atunci când vor vrea să-i dea.

-De ce spuneți că ne vor da mâncare doar atunci când vor vrea ei?

-Deoarece prin buletinele electronice și prin banii digitali, pe care aceștia îi vor controla și pe care noi toți îi vom fi luat, vor putea exclude de la orice achiziție pe oricine nu se va supune pe deplin ordinelor lor.

Repet și subliniez: Oricine nu va accepta compromisuri în ceea ce privește alegerile lor satanice  va fi exclus de la orice formă de tranzacție monetară digitală, iar această persoană va fi ca și cum nu ar exista. 

Dacă aceasta nu se numește închisoare digitală, atunci cum vom putea numi această lucrare josnică a lui Antihrist și a adepților lui?

Este absolut necesar să înțelegem cu toții gravitatea situației și să ne asumăm în mod responsabil apărarea existenței noastre umane. Este nevoie ca toți, fără excepție, să ne împotrivim acestor lucrări viclene ale lui Antihrist, dacă vrem să rămânem oameni liberi, așa cum ne-a făcut Dumnezeu, și să nu devenim animalele de companie ale liderilor satanici ai Noii Ordini Mondiale.

-Cum putem noi să ne opunem tuturor acestor planuri viclene ale lui Antihrist?

-Numai prin harul și puterea Duhului Sfânt. Lucifer este un duh rău și întunecat, de aceea singurul lucru de care se teme, pentru că îi risipește și distruge întunericul, este harul și puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care este Lumina absolută.

Subliniez din nou: Lucifer este un duh rău și întunecat, de aceea singurul lucru de care se teme, pentru că îi risipește și distruge întunericul, este harul și puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care este Lumina absolută.

Acest har, copilul meu, și puterea Duhului Sfânt le luăm noi creștinii din  trei surse principale, care sunt foarte puternice în războiul împotriva diavolului. Fără acestea trei, este aproape imposibil să ne protejăm și să ne salvăm de orice atac și influență demonică, atât acum, cât și în acești ultimi ani ai Antihristului care au început.

-Care sunt aceste trei surse?

- Prima sursă este rugăciunea și este disponibilă fiecărui om în orice moment.  Deși este prima și principala sursă care ne unește cu Dumnezeu, puțini oameni pot înțelege marea sa putere și valoare. Este ca oxigenul care există în aer și fără de care nici un om nu poate trăi. 

Așa cum o lampă trebuie să fie conectată la curent pentru a se aprinde și a lumina, tot așa și noi, de fiecare dată când ne înălțăm sufletul spre cer pentru a ne ruga, este ca și cum am pune candela sufletului nostru în priza lui Dumnezeu, pentru ca harul Duhului Sfânt să treacă prin el și sufletul nostru să strălucească de Lumină dumnezeiască.

Atunci se risipește întunericul din sufletele noastre, atacurile satanei se văd clar și ni se arată, prin iluminarea Duhului Sfânt, cel mai corect mod de a înfrunta cu prudență și înțelepciune fiecare dificultate și fiecare problemă pe care o întâlnim  în viața noastră pământească. 

Vai de omul care ignoră puterea rugăciunii sau nu vrea să se roage. El poate fi atras cu ușurință pe cărările întunecate ale păcatului și capturat de demonii vicleni.  De aceea, cel mai mare război al diavolului împotriva unui suflet este să-l facă să nu se roage.

Un alt motiv important pentru care rugăciunea este necesară în acești de pe urmă ani în care trăim este că, de fiecare dată când ne rugăm, harul Duhului Sfânt creează în jurul trupului și sufletului nostru un scut duhovnicesc invizibil de protecție, ceva de genul anti-radar, care nu permite frecvențelor demonice care influențează mintea și trupul, să ne subjuge și să ne supună răului.

 O mulțime de întâmplări minunate vor trăi, în timpul rugăciunii, oamenii evlavioși, în anii întunecați când Antihristul va conduce lumea. Rugăciunea care iese din adâncul inimii și este făcută cu multă dragoste față de Dumnezeu, va lucra într-un mod atât de miraculos, încât ne va face invizibili în ochii dușmanilor și la aparatele de detectare ale lui Antihrist.

Oamenii de știință spun că totul aici pe pământ are o anumită frecvență cu care acționează și este receptat de aparate speciale. Aceste frecvențe sunt numite și unde radio și, în funcție de intensitatea sau forma lor de energie, indiferent dacă sunt negative sau pozitive, produc forme de undă întunecate sau luminoase, mici sau mari.

Prin urmare, fiecare rugăciune care va fi făcută cu multă iubire pentru Dumnezeu și va avea bunătate și milostivire față de semenul nostru, va fi una dintre cele mai puternice frecvențe pulsate în intensitate, care va produce o putere extraordinară de lumină, capabilă să dizolve și să distrugă orice altă frecvență negativă și periculoasă.

 De aceea mulți îi vedeau pe sfinții noștri învăluiți într-o lumină dumnezeiască. Era rugăciunea neîncetată care se revărsa din inimile lor  cu multă iubire și adorare a lui Dumnezeu și care i-a făcut să strălucească de harul și lumina Duhului Sfânt. Aceasta a fost ceea ce l-a înspăimântat și l-a îndepărtat pe satana de la ei.

De aceea, nimeni să nu subestimeze puterea acestei mari arme pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o și să începem cu toții de acum să ne rugăm lui Dumnezeu cu cuvinte simple.

Să-I spunem Dumnezeului nostru Creator că suntem copiii Lui și că El este Tatăl nostru Ceresc. Să-I spunem că Îl iubim și că vrem doar în El să ne încredem și numai de El să ascultăm în tot ceea ce este în viața noastră pământească.

Să-I cerem să ne țină mereu de mână, așa cum o mamă își ține copilașul, ca să nu plecăm niciodată de lângă El și să alergăm după vicleniile satanei.

Cuvinte simple, din adâncul inimilor noastre de copii, care Îl vor face să nu ne lase niciodată din îmbrățișarea Sa iubitoare. Acestea puține, în ceea ce privește prima sursă, acest mare dar al rugăciunii, pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. 

-Care este a doua sursă importantă?

-Al doilea mare izvor de daruri dumnezeiești care ne va face puternici și de neînvins în războiul împotriva diavolului sunt Sfintele Taine ale Bisericii noastre. Sfânta Împărtășanie, Sfântul Maslu, Sfânta Spovedanie și sfințirea apei, toate acestea sunt atât de importante și atât de necesare pentru a chema și a păstra în sufletul nostru harul și puterea Duhul Sfânt, prin care vom lupta cu curaj împotriva oricărei influențe satanice.

Cu Sfânta Împărtășanie Îl punem pe Însuși Hristos în inimile noastre, ca să ne acopere și să ne țină strâns la inima Sa divină. Ce altceva mai puternic ar putea avea o persoană în inima sa decât pe Însuși Dumnezeul-Om Iisus strălucind cu lumina Sa dumnezeiască și răspândind orice ceață și acțiune vicleană a satanei!

Sfânta Împărtășanie a fost, este și va fi mereu principala țintă de război a lui Lucifer și, în ultimii ani ai lui Antihrist însuși, atâta timp cât se va face Sfânta Liturghie în Biserici și creștinii se vor împărtăși cu Trupul și Sângele lui Hristos, Antihrist nu va putea niciodată să domine Biserica lui Hristos și să conducă noua, presupusa Biserică creștină universală, pe care o pregătește cu viclenie prin intermediul Panreligiei. 

Numai atunci când va reuși să desființeze Sfânta Împărtășanie, această sfântă dumnezeiască taină a Bisericii, numai atunci Antihrist va intra ca un învingător glorios în Biserica lui Dumnezeu, care îi va fi fost înmânată de către Arhiereii creștini trădători, supuși dorințelor sale satanice.  

În ultimii ani de domnie a întregii lumi, a întregii planete, de către satanicul Antihrist, nicăieri Sfânta Liturghie nu va fi săvârșită în bisericile, așa-zis creștine, și creștinii nu se vor putea împărtăși.

În ascuns, ca și în vremurile vechi în catacombe, în case, peșteri, munți și oriunde altundeva unde aparatele lui Antihrist nu îi vor putea localiza, evlavioșii preoți și Arhiereii vor săvârși în secret Sfânta Liturghie, pentru ca sfinții creștini din vremurile de pe urmă să se poată împărtăși în ascuns.

Atunci mulți creștini, care astăzi sunt indiferenți față de Sfânta Împărtășanie, vor plânge pentru că, în timp ce acum au posibilitatea de a-L lua în inimile lor pe singurul Hristos adevărat, ei rămân departe de izvorul vieții.

Binecuvântați sunt cei care cu credință, cinstire și iubire vin acum la Sfânta Împărtășanie pentru a deveni una cu Hristos și a-și curăți sufletele cu Sfântul Său Trup și Sânge!

O altă Taină la fel de importantă a Sfintei noastre Biserici, care ne ajută foarte mult trupul și sufletul, este, copilul meu, Sfântul Maslu.

Cu acesta ne protejăm trupul, dar și sufletul de duhurile viclene ale neputinței cu care satana va încerca în diferite moduri să ne chinuie. Îl putem folosi în două moduri, fie ungându-ne trupul bolnav, fie înghițind câteva picături din el pentru a trata problemele interne de sănătate.

Ingerarea câtorva picături din uleiul de la Sfântul Maslu va fi un act foarte folositor și necesar în anii cei de pe urmă, pentru că creștinii nu vor putea avea acces la medicamentele necesare, dar și pentru că o mare parte din ceea ce vom mânca și bea va fi contaminat de Antihrist, pentru a ne ține supuși lui. 

Iar prin sfânta taină a Pocăinței sau a Spovedaniei ne vom putea curăți sufletele de toate păcatele și de robia diavolului, care dau putere lui Lucifer și lui Antihrist să ne facă ceea ce vor ei.

 Fiecare păcat pe care îl săvârșim este o rană duhovnicească pentru sufletul nostru, care atunci când îl repetăm neîncetat, se transformă într-o patimă și devine, fără să ne dăm seama, o ascunzătoare perfectă a lui Satana, prin care ne războiește neîncetat. Iar când reușește să ne lege și să ne înrobească prin această patimă voinței sale satanice, atunci, mai mult, ia o putere înfricoșătoare de a ne stăpâni sufletul, până când îl câștigă complet și îl ia cu el în iadul îngrozitor. 

Însă, atunci când mergem cu smerenie și pocăință adevărată, fără îndreptățiri, să ne mărturisim păcatele preotului lui Dumnezeu, atunci Hristos cu Duhul Său cel Sfânt, pe de o parte ne iartă și pe de altă parte distruge orice legătură demonică pe care satana a făcut-o asupra noastră.  

Un alt ajutor divin care, de asemenea, ne poate acoperi și elibera de invizibilele raiduri satanice inamice este Sfințirea apelor. Cei care exorcizează duhurile demonice cunosc foarte bine frica și groaza pe care aghiasma o provoacă demonilor, atunci când sunt stropiți cu ea oamenii care suferă de la viclenii demoni. 

Noi creștinii trebuie să avem întotdeauna apă sfințită la casa noastră și să turnăm puțin din ea, fie în apa pe care o bem, fie în mâncarea pe care o mâncăm.

 Sfințirea apelor se face în mod normal de către preot. Cu toate acestea, atunci când ne aflăm undeva și nu avem aghiasmă obișnuită, și avem nevoie să stropim ceva cu apă sfințită sau să bem noi, atunci putem face o rugăciune și să însemnăm cu semnul crucii un vas cu apă în numele Sfintei Treimi. Harul lui Dumnezeu, prin credința noastră, sfințește apa, în această situație de urgență și aduce rezultatul dorit.

Cunosc acest lucru personal, atunci când m-a vizitat odată un copil demonizat, pentru a-i face exorcizări. Când i-a fost sete și mi-a cerut apă să bea, cineva de lângă mine i-a dat apă obișnuită de la robinet. Când a cerut din nou apă, i-am dat eu să bea, dar din obiceiul de a însemna apa pe care o beau, mai întâi am însemnat apa cu sfânta cruce și apoi i-am dat-o. Nici nu a apucat s-o bea și a și început demonul să țipe că a fost ars de ceea ce i-am dat băiatului să bea! Dar și atunci când i-am stropit capul și trupul cu această apă, am auzit aceleași strigăte de disperare de la satana. 

Cam atât despre cea de-a doua sursă de sfințire a noastră, care conține  cele mai puternice arme împotriva demonilor și a tuturor acelor metode antihristice cu care Antihristul vrea să ne controleze și să ne domine.

Voi spune din nou: Cam acestea în ceea ce privește a doua sursă de sfințire, care conține cele mai puternice arme împotriva  demonilor și împotriva tuturor acelor metode antihristice cu care Antihrist vrea să ne controleze și să ne domine.

-Despre cea de-a treia sursă, părinte, ce ne spuneți? 

-A treia sursă este, de asemenea, foarte importantă, pentru că include diferitele simboluri sfinte creștine, precum Sfânta Cruce a lui Hristos și sfintele icoane.

Crucea Domnului nostru, atunci când este făcută cu mult respect și evlavie, ne sfințește și ne păzește de atacurile demonice. 

Citim în viețile sfinților martiri că, atunci când păgânii le dădeau să bea otravă ca să-i omoare și aceștia făceau sfânta cruce fie asupra lor, fie asupra otrăvii, atunci aceasta își pierdea puterea distrugătoare și nu îi mai putea vătăma deloc .

Un astfel de exemplu avem în viața Sfântului Gheorghe, atunci când vrăjitorul Atanasie al regelui a făcut o otravă foarte puternică și letală și i-a dat-o Sfântului Gheorghe s-o bea. Când Gheorghe a făcut semnul crucii peste otravă, aceasta și-a pierdut puterea și sfântul nostru a scăpat nevătămat. Acest lucru a provocat o mare admirație și surpriză vrăjitorului, care curând după aceea a devenit creștin și a murit ca martir pentru Hristos. 

La fel trebuie să facem acum și noi, toți creștinii, în acești ani eshatologici pe care îi trăim. Trebuie neapărat să însemnăm cu sfânta cruce tot ce mâncăm și bem, ca să nu ne poată face rău toate aceste nanoparticule pe care conducătorii satanici ai lui Antihrist le introduc în mâncare și apă.

-Despre sfintele icoane ce ne-ați putea spune?

-Sfintele icoane, copilul meu, ale lui Hristos, ale Maicii Domnului, ale Arhanghelilor și ale Sfinților noștri au, de asemenea, o mare putere. De fiecare dată când ne rugăm înaintea lor și le cerem ajutorul, sfinții înșiși sunt lângă noi. De multe ori, eu însumi, am văzut personal la exorcizări că unii demonizați nu puteau atinge nici măcar pentru scurt timp sfintele icoane! Urlau de frică  demonii și spuneau că îi chinuie sfinții. Îi chinuiau sfinții care erau pictați pe sfintele icoane.  

-Părinte, ce anume face ca rugăciunea, sfintele Taine și toate simbolurile creștine să aibă atâta putere? Adică, ce înspăimântă atât de mult  duhurile viclene?

-Ai văzut cum i-ai numit pe demoni? I-ai numit duhuri viclene. Ei sunt duhuri și, asemenea duhurilor, nu se tem de nimic altceva, decât de Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care luptă împotriva lor, îi arde și îi îndepărtează de la noi. 

Acest lucru se întâmplă de fiecare dată când ne rugăm sau ne împărtășim cu Sfintele Taine ale lui Dumnezeu sau facem vreo faptă bună din poruncile lui Dumnezeu. Dar, mai presus de toate, atunci când toate acestea le facem cu multă dragoste pentru Dumnezeu, dar și cu multă smerenie. 

Iubirea cu inima a lui Dumnezeu și  smerenia profundă  a inimii sunt cele mai puternice două aripi care fac ca sufletul să zboare sus în brațele lui Dumnezeu,  pentru ca Domnul nostru iubit să-l inunde cu harul și cu puterea Duhului Său Sfânt. 

Duhul Sfânt trebuie să fie Începutul și Sfârșitul tuturor acțiunilor noastre în această viață, dacă vrem să fim permanent în inima divină a Tatălui nostru Ceresc. Asta ar trebui să cerem zi și noapte, cu mult dor și iubire, așa ca îndrăgostiții cu partenerul lor.

  La aceasta s-a referit Domnul nostru în rugăciunea  "Tatăl nostru...", când spunem "vie împărăția Ta". Împărăția luminoasă a Duhului Sfânt, se referea să o căutăm, să fim cu Dumnezeu și Dumnezeu cu noi "una", ca apa cu vinul.

Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, copilul meu, este Cel care luminează, sfințește, ocrotește, acoperă și călăuzește pe creștinii evlavioși și luptă cu puterea luminii Sale dumnezeiești împotriva duhului rău și viclean al întunericului, de aceea și pricinuiește demonilor o mare frică și groază.    

Duhul Sfânt trebuie, întâi de toate, să-L rugăm pe Dumnezeu să ni-l dea și să umple sufletele noastre. 

Duhul Sfânt ne va acoperi în ultimii ani și ne va spune cum trebuie să trăim și ce trebuie să facem pentru a fi liberi de orice  legătură satanică a lui Antihrist. 

-Ce trebuie să facem noi, creștinii din vremurile din urmă, pentru a avea întotdeauna Duhul Sfânt în sufletele noastre?

-Să redevenim creștini adevărați! Acum suntem  creștini de formă, pentru că spunem că suntem creștini, dar trăim așa cum vrea diavolul. De aceea și are atâta putere diavolul asupra noastră, încă și asupra conducătorilor bisericești.

De creștinii adevărați se tem Lucifer și Antihristul, pentru că ei sunt cei care li se împotrivesc. Cu iubirea și încrederea ce o au în Dumnezeu, ei au din belșug harul Duhului Sfânt, care îi acoperă și nu lasă ca planurile viclene ale diavolului să acționeze asupra lor.

Mai întâi de toate trebuie să credem în Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeul nostru, și să nu părăsim niciodată Biserica Sa sfântă, în care se săvârșesc Sfintele Taine și avem ocazia să primim Duhul Sfânt.

Trebuie să rămânem în sfânta noastră Biserică cu încredere în Dumnezeu, chiar dacă unii înșelători, mincinoși și tâlhari, așa cum Domnul nostru îi numește pe păstorii nevrednici, reușesc pentru anumite perioade să ia poziții de conducere și să o guverneze.

 În curând, toate aceste Iude ecleziastice din zilele noastre se vor confrunta cu mânia lui Dumnezeu pentru rănile pe care, în nebunia lor, le-au provocat și continuă să le provoace sfintei Sale Biserici. 

Ultima mare persecuție împotriva lui Hristos și a creștinilor a început. Pe măsură ce timpul va înainta, va deveni tot mai intensă și mai violentă. Legi obscene vor fi adoptate și legile sfinte vor fi desființate.

Biserica va accepta multe războaie perfide atât din exterior cât și din interior, pentru a desființa puterea sfintelor sale Taine, Sfânta Cruce, sfintele icoane și viața morală pe care o învață. Scopul final al dușmanilor ei satanici este să o supună propriilor lor planuri și să o dezbrace de harul Duhului Sfânt, care este puterea ei.

 Noi trebuie să rămânem credincioși și statornici în dragostea noastră pentru Domnul nostru Iisus Hristos.

Să nu ne fie rușine să mărturisim înaintea tuturor că Hristos este Iubirea noastră, Mântuitorul nostru și Împăratul inimilor noastre. Să participăm la Sfintele Taine ale Bisericii noastre și să trăim cu dragoste,  bunătate  și noblețe.  Atunci Duhul Sfânt ne va acoperi sufletele și trupurile cu puterea Sa înfricoșătoare și nu ne vom teme niciodată de nimeni și de nimic!

Antihrist și adepții lui știu foarte bine că dacă nu reușesc să izgonească de la creștini și din Biserică pe Duhul Sfânt, care este însăși Viața Bisericii, nu vor reuși niciodată să o stăpânească. De aceea, se luptă cu ea pe furiș și perfid în multe feluri. Dar, cred că două dintre ele sunt cele mai importante, insiduoase și periculoase.

-Care sunt acestea două?

-Primul: Conducătorii politici ai lui Antihrist vor încerca să-și pună oamenii lor în poziții ecleziastice cheie, care să fie de acord cu opiniile lor și să nu reacționeze de fiecare dată când aceștia promovează o legislație lipsită de bun simț, contrară credinței și moralei creștine.

În acest fel, ei vor putea înjosi tot mai mult gândurile, opiniile, deciziile și acțiunile creștinilor evlavioși, care vor rămâne credincioși doctrinei și învățăturii morale a sfintei noastre Biserici, ca fiind anacronici și adversari ai unei vieți libere, care dorește ca toți oamenii să trăiască fără moralitate și rușine, abolind orice noțiune de păcat.    

-În al doilea rând: Ei vor ridiculiza cu fiecare ocazie sfintele simboluri ale sfintei noastre Biserici, cum ar fi Sfânta Cruce, sfintele icoane, precum și Sfintele Taine, și în primul rând Sfânta Împărtășanie, pentru că prin ele oamenii se sfințesc și primesc harul Duhului Sfânt. Scopul lor final este să-i îndepărteze treptat pe oameni de acestea și, în cele din urmă, să plece de tot din Biserică. În acest fel, dezbrăcați de Duhul Sfânt, oamenii vor putea accepta cu ușurință duhul lui Antihrist.

De aceea, să redevenim cu toții adevărați creștini și fii credincioși ai Bisericii, care, cu credința, dragostea și încrederea noastră absolută în Cerescul nostru Tată , nu-l vom lăsa niciodată pe Antihrist să ne facă ai săi și să ne câștige sufletele nemuritoare.

În fiecare zi să Îi spunem lui Hristos: "Preaiubite Iisuse, Împărate al inimilor noastre, doar în Tine credem, Te preaslăvim și Te iubim. Numai în mâinile Tale dumnezeiești încredințăm smeritul nostru suflet, pentru a-l strânge cu multă duioșie și iubire la inima Ta dumnezeiască!"

Și să nu uităm niciodată să cerem în rugăciunea noastră ca Dumnezeu Tatăl să inunde sufletele noastre cu harul și puterea Duhului Său Sfânt, să ne lumineze, să ne întărească și să ne țină mereu uniți cu adevăratul Mesia și Răscumpărător, dulcele Împărat al inimilor noastre, Iisus.

    Bun venit celor ce vizionați canalul Mănăstirii Sfântului Apostol Filip !

    Prin postările pe care le face mănăstirea noastră, nădăjduim să vă bucurăm şi să vă înâlțăm sufletele, aducând faptele şi cuvintele părinților duhovniceşti în fața ochilor voştri şi în inimile voastre.

    Vă invităm să urmăriți și alte postări ale Mănăstirii Sfântul Apostol Filip-Adamclisi, pe conturile noastre:

Rumble:
https://rumble.com/user/ManastireaSfantuluiApostolFilipAdamclisi
YouTube:
https://youtube.com/channel/UCGAmk-lJklHuz8GkRid_UGQ
Facebook:
https://www.facebook.com/SfApFilipAdamclisi/
Blogger:

https://manastireasfantulapostolfilip.blogspot.com/?m=1 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu