sâmbătă, 27 noiembrie 2021

PUTEREA TRIPLEI MĂRTURISIRI - Părintele Arhimandrit Elpidie Vaianakis

 

- Părinte, vremurile pe care le trăim sunt foarte grele și sufletul nostru are nevoie de putere. Ce anume credeți, că ne poate da putere sufletului ?

- Cred că primul lucru pe care trebuie să îl avem, ca să aibă sufletul nostru putere, este IUBIREA...să îl iubim pe Dumnezeu cu toată puterea inimii noastre. Un copil când simte putere ?! Când simte iubirea pe care i-o poartă tatăl său și mama sa. Nu-i așa ?

- Da !

- Deci primul lucrul pe care trebuie să îl căutăm este să nu ieșim din brațele lui Dumnezeu, să nu ieșim deloc din inimă Lui și să Îl strigăm: "Tatăl meu" și să Îl simțim și să Îi spunem: "noi Hristoase al meu, suntem copiii Tăi !" Să simțim puterea iubirii Lui paterne. Aceasta este primul lucru, de bază, puterea noastră...dar există încă ceva de care e nevoie și anume: să mărturisim noi, cu putere, iubirea noastră către Dumnezeu... dar o astfel de mărturisire, de care să se sperie Satana. Pentru că lupta pe care o avem aici pe Pământ, este între noi și Satana. Satana vrea să ne ia din brațele lui Dumnezeu, să ne facă al lui, dar noi trebuie să îi spunem că nouă Tatăl nostru, Împăratul nostru, Creatorul nostru, Iubirea noastră, Dragostea noastră este mereu numai Dumnezeu, Iisus Hristos ! Ați înțeles ? Așa că nu este îndeajuns doar să simțim iubirea către Dumnezeu, dar să și o să mărturisim... De aceea eu v-aș propune o rugăciune foarte puternică, pe care să o spunem în mod regulat pentru că, conține puterea Triplei Mărturisiri.

- Care este această rugăciune ? Și care este această Triplă Mărturisire?

- Triplă Mărturisire este o rugăciune foarte mică, de care am mai vorbit în trecut. Este: "Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!"

- Adică rugăciunea inimii ?

- Da, rugăciunea inimii. Puterea ei este că parfumează sufletul, dar și creează probleme lui Satana, îndepărtându-l... Această rugăciune este ca o sticluță care are un parfum foarte puternic. Când deschizi această sticluță și se împrăștie acest parfum, se împrăștie peste tot această mireasmă și toate miros, dar această mireasmă este alergia lui Satana, nu se poate apropria. Suferă, și de ce suferă ?! Pentru că înăuntrul ei (al Rugăciunii) are puterea Triplei Mărturisiri.

- Puteți să ne interpretați (dezvoltați) ?

- Bineînțeles ! Cuvintele care se adresează lui Dumnezeu și mărturisesc credința noastră în Acesta sunt trei. Primul este : "Doamne", "Iisuse" celălalt și al treilea este "Hristoase". Aceste trei cuvinte sunt o mărturisire inimaginabilă. În primul rând cu cuvântul "Doamne" ne adresăm lui Hristos și îi spunem că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeul nostru ești Tu, care împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh ați făcut toată lumea. Ești Tu, Fiul lui Dumnezeu care ai venit aici pe Pământ și te-ai făcut Om, ai luat numele "Iisus", Tu care ai venit pe pământ ca să iei numele Iisus și să devii Om pentru noi, ca să ne salvezi, ești Mântuitorul... Hristos ce înseamnă ?! Mântuitorul ! Este cel definit (numit) de către Dumnezeu Tatăl, să îi salveze pe oameni. Înăuntrul acestor trei cuvinte se ascunde Puterea lui Dumnezeu, în sufletul nostru, copilul meu, astfel încât atunci când prin dragostea noastră ne lăsăm duhul nostru să devină unul cu Dumnezeu; așa cum se amestecă apa cu vinul, aceste cuvinte care ies din buzele noastre se împrăștie peste tot, ca un parfum și înmiresmează locul, înmiresmează sufletul nostru și îl îndepărtează pe Satana. Dar aș vrea, dacă îmi permiți, să mă ocup în special de aceste trei cuvinte.

- Da, bineînțeles !

- Deci cu cuvântul "Doamne" când ne adresăm lui Hristos Îl mărturisim că este Dumnezeul nostru, că este Împăratul nostru. E ceea ce nu vrea Satana, pentru că Satana ce vrea ?! Vrea să vină și acesta și să spună la toată lumea: eu sunt dumnezeul vostru, pe mine să mă slujiți ! De altfel lupta pe care o duce Satana, ca să vină ca Antihrist este să ne convingă că acesta este dumnezeu...de aceea când va veni, în acea zi când vor construi templul lui Solomon al treilea și se va instala înăuntru, cică, ca împărat al lumii, acest lucru va spune oamenilor: 
"eu sunt dumnezeul vostru !" Dar noi, prin cuvântul "Doamne" pe care îl spunem lui Hristos, mărturisim că Hristos este Dumnezeul nostru, că este Conducătorul existenței noastre, că Acesta este Cel care conduce mintea noastră, inima noastră, viața noastră... Satana vrea să devină conducător al vieții noastre, dar noi mărturisim atunci când Îi spunem Hristosului nostru "Doamne!" Spunem: "Iisus Hristos este conducătorul vieții noastre, este Împăratul nostru, dragostea noastră. Acesta este primul [cuvânt] de care îi este frică lui Satana... Să mergem la al doilea cuvânt: "Iisuse" este numele naturii umane al Hristosului nostru. Nimeni nu își putea imagina că Dumnezeu și-ar fi trimis Fiul, că vine însuși Dumnezeu aici pe Pământ, să devină om. Ce înseamnă să devină om ?! Este ceva, care este al nostru, pe care Îl putem iubi, Îl putem îmbrățișa, poate să ne îmbrățișeze... Uitați-vă atunci când a venit micul Iisus și s-a născut...l-a îmbrățișat Omul, Măicuța Domnului, care reprezintă toată umanitatea... Iosif, păstorii ciobănașii l-au îmbrățișat. Când mai târziu, s-a mărit și a devenit învățător, câți oameni au venit în brațele Lui, s-au cuibărit în brațele Sale și Acela le-a dat dragostea inimii Sale ?! 
L-au văzut cu ochii lor, le-a dat mângâiere, le-a dat speranță, le-a dat bucurie. Dacă nu venea pe Pământ, am fi putut noi să Îl avem pe acest Iisus, Împărat al nostru, Frate al nostru, Prieten al nostru, Tată al nostru, Mama a noastră; pe care Îl vedem și să Îl îmbrățișăm ?! Lui Satana de Acesta îi este foarte frică, îi este frică de firea Dumnezeiască a lui Hristos, dar de asemenea îi este foarte, foarte ...foarte frică, așa de mult încât nimeni nu își poate imagina, când noi Îl facem pe acest Dumnezeu [Iisus Hristos], dragostea noastră și îl ținem în brațe, așa cum l-a ținut Maica Domnului pe Pruncul Iisus. Copilul meu, e un lucru mic să te afli în fața Icoanei Maicii Domnului cu Pruncul Iisus și să spui: "Dumnezeul meu, Tatăl meu Ceresc, învrednicește-mă și pe mine, precum pe Maica Domnului, care îl îmbrățișează pe Fiul Tău, să Îl îmbrățișez și eu și să devină și Fiul meu, Împăratul meu, iubirea mea, dragostea mea...Ce cuvinte îi spunea Maica Domnului lui Iisus, Pruncului Iisus, când îl ținea în brațele Sale:" Fiul meu, Împăratul meu, Cerul meu, Lumina mea, Bucuria mea, Viața mea... Vă dați seama cât de frică îi este lui Satana, când noi precum Maica Domnului, precum Iosif, precum ciobănașii, Îl îmbrățișăm pe Pruncul Iisus, ca pe un bebeluș și îl ținem în brațele noastre și îi spunem cu aceleași cuvinte pe care le rostea Măicuța Lui: "Împăratul meu, Lumina mea, Bucuria mea, Viața mea... De aceste cuvinte îi este frică lui Satana, sunt alergia lui ...

- Prin cuvântul "Iisus" îi mărturisim natura Sa umană și că îl iubim ?!

- Copilul meu, este atât de puternică natura Lui Umană... De ce ?! Pentru că prin natura Sa Umană, a sfințit toată natura umană a omului ...a luat-o de acolo de unde era murdară și a făcut-o preacurată. De altfel știți ce anume ne leagă de Cer și de Dumnezeu Tatăl nostru ?! Natura Sa umana... Știți cum ?!

- Prin intermediul Sfintei Împărtășanii ?

- Prin intermediul Sfintei Împărtășanii ! La Sfânta Împărtășanie, nu luăm Trupul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu are Trup, copilul meu, este Duh... luăm Trupul Fiului Lui Dumnezeu care s-a întrupat...Ați înțeles ?

- Da, da !

- În acel moment devenim unul cu Acela. Acela intră în inima noastră, în trupul nostru, se sfințește trupul nostru, îl curăță de greșeli îl curăță de păcate, îl sfințește... de acea lui Satana îi este foarte frică de Sfânta Împărtășanie. Când va veni, aici pe Pământ, atunci când va veni și ca să domine, Satana ca să își arate puterea trebuie mai întâi să oprească Sfânta Împărtășanie, să se oprească oamenii să Îl ia pe Hristos, prin natura Sa Umană, în sufletul lor, în trupul lor... De aceea războiul care va fi pentru Sfânta Împărtășanie, va fi înfricoșător.
Tot ceea ce auzim acum, este parte al planul lui Satana; să anuleze Sfânta Împărtășanie, ca să nu mai fim Unul cu puterea noastră, care este Hristos, prin natura Sa, Umano-Dumnezeiască, ca Om și ca Dumnezeu și atunci va veni acela [Satana], să spună că eu sunt salvatorul... Ați înțeles ?

- Da !

- Prin cuvântul "Hristos", al treilea cuvânt mărturisim că Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, care a devenit Fiul Omului și a luat numele "Iisus", nu este un întâmplător, ci este Mântuitorul... este Cel care a venit să ne mântuiască ! Toate aceste trei îl sperie pe Satana, pentru că, aceasta pretinde aceste trei ...vrea să vină ca dumnezeu, vrea să se nască ca om, să îl cunoaștem, să îl iubim, să îl urmăm... Ați înțeles ? O să fie vizibil...

- Antihristul ?

- Da, Antihristul ! Și apoi va spune tuturor: "eu sunt hristos, adevăratul hristos, adică...

- Mesia ?!

- Mesia [mântuitorul]. Ați înțeles ? De aceea aceste trei pe care le zicem Domnului nostru: "Doamne" adică "Dumnezeul meu", "Iisuse" adică "Fiul Omului", "Hristoase" adică "Mântuitorul meu", sunt aceste trei care îl sperie pe Satana, pentru că noi mărturisim că nu este Satana aceste trei, ci este Hristos, adevăratul Hristos, Fiul Fecioarei, Fiul Mariei...Ați înțeles ?

- Da !

- Și prin cuvântul "miluiește-mă", cu care Îl rugăm la sfârșit, Îl rugăm să umple inima noastră cu ceea ce are nevoie, să umple sufletul nostru cu Sfântul Său Duh. Este Duhul lui Dumnezeu, pe care nu îl îndură Satana... Dar acest Sfânt Duh, care zicem, adică "miluiește-mă Doamne", prin care Îl rugăm să inunde inima noastră cu Sfântul Său Duh, este acesta cu care ne va învrednici chiar și mai mult să simțim firea Dumnezeiască a Domnului nostru, să Îl simțim ca pe un Om al nostru și să Îl mărturisim ca Salvator al sufletului nostru. Toate acestea sunt Puterea sufletului nostru ... De aceea cred că : orice suflet își lasă inima să iubească cu multă dragoste, cu multă loialitate pe Domnul nostru și cu cuvintele sale spune aceste trei cuvinte: "Doamne al meu, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Dulcele meu Iisus, Împăratul meu, miluiește-mă ! Pentru că Tu ești Mântuitorul meu ! Fie-ți milă de mine și inundă-mă cu Sfântul Tău Duh!"... atunci acest suflet se sfințește, se înmiresmează și devine un înger pe Pământ, care îl sperie pe Satana, dar face ca tot Cerul să se bucure ... Deci voi ce ziceți ?! O să o spuneți [rugăciunea] ?!

- Da, bineînțeles !

- Începând de azi cu toți să o spunem; de multe ori pe zi, cu cât zici rugăciunea de mai multe ori pe zi, acel recipient care conține parfumul și îl deschizi și îi deschizi capacul, parfumul se împrăștie peste tot...cu cât îl deschizi mai mult, cu atât se parfumează și mai mult locul și sufletul ...Deci să o spuneți de multe ori, parfumați-vă sufletul, inundați-vă sufletul cu parfumul iubirii lui Dumnezeu, cu compasiune lui Dumnezeu, cu bucuria lui Dumnezeu. Lăsați-vă inima cu devotament precum un copilaș către mama sa ... Eu acestea aș vrea să vă doresc... Și oricâți dintre voi deja faceți acest lucru, să știți că sunteți înconjurați de o mare Putere; Puterea Cerului, Puterea Luminii, care va înlătura departe din jurul vostru orice întuneric. 


Vă invităm să urmăriți și alte postări ale Mănăstirii Sfântul Apostol Filip-Adamclisipe conturile noastre:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu