luni, 22 august 2022

În ce mod va subjuga Antihrist umanitatea - Interviul Părintelui Elpidie Vaianakis din 03.07.2022

 

(Traducere: Mănăstirea Sfântul Apostol Filip)

    -Părinte, cum va putea Antihrist să convingă lumea că el este adevăratul mesia și salvator al lumii, astfel încât toți oamenii să-l urmeze?

    -Copilul meu, în anii de pe urmă ai Apocalipsei, Antihrist va folosi multe trucuri și metode înșelătoare, pentru a-l face pe om să se îndepărteze de Dumnezeu și pentru a forța întreaga lume să-l accepte ca mesia, salvator și împărat universal al său.

    Cu ajutorul științei medicale și al inteligenței artificiale, va încerca să controleze ambele aspecte ale vieții umane: mintea și trupul omului.

    Mintea este baza laturii spirituale a omului, adică a sufletului, în timp ce sistemul nervos este baza și susținerea părții materiale a omului, adică trupul.

    Tot ceea ce are de-a face cu partea materială a existenței noastre, care este trupul, se află codificat în ADN-ul corpului, în timp ce, ceea ce are de-a face cu latura spirituală a vieții noastre, care este sufletul nostru, este codificat în ADN-ul spiritual a sufletului nostru.

    Sufletul nostru este cel mai de preț lucru pe care îl avem, pentru că a fost făcut de Creatorul nostru astfel încât să fie «după chipul lui Dumnezeu» (Gen. 1,26-27) și să fie stăpânit de puterea și harul Duhului Sfânt.

    De aceea «după chipul lui Dumnezeu» este «ADN-ul» sufletului.

    Deci cel care reușește să controleze pe de o parte mintea și sufletul, care este latura spirituală a existenței noastre, și pe de altă parte sistemul nervos al trupului nostru, care este latura sa materială, poate deveni conducătorul absolut al omului.

    Și satan întotdeauna a vrut să devină conducătorul absolut al omului.

    Totuși, pentru a realiza acest lucru, de a deveni conducătorul absolut al omului, va trebui mai întâi să-l convingă pe om să se distanțeze cu voința sa de Duhul lui Dumnezeu, cu care am fost creați noi toți oamenii, «după chipul lui Dumnezeu».

    Numai așa ar putea să câștige sufletul nostru nemuritor și să-l facă al său.

    De aceea, toate planurile viclene ale satanei împotriva omului, au ca unic obiectiv apostazia omului de la Dumnezeu.

    Adică, în loc ca sufletul nostru să fie «chipul lui Dumnezeu» și să fie îndrumat dumnezeiește de către Duhul Sfânt, să devină «chipul diavolului» și să fie dirijat de duhul satanic.

    Pe scurt, satana vrea să modifice, prin propria noastră decizie și dorință, ADN-ul spiritual al sufletului nostru, astfel încât din dumnezeiesc să devină satanic.

    În acest fel, va putea schimba și scopul exclusiv pe care îl are sufletul nostru ca, «chip a lui Dumnezeu», care este «după asemănare», adică să reușim, noi oamenii să ne asemănăm cu Dumnezeu.

    Tocmai asta interpretează cuvintele Domnului nostru, când ne spune: «Fiți sfinți, pentru că Eu sunt Sfânt» (1 Petru 1:16).

    Totuși, pentru a înțelege mai bine toate acestea, să vedem cu ajutorul Sfintei Scripturi, cum ne-a creat Dumnezeu.

    Deci, Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu ne-a făcut din trup și suflet.

    Trupul nostru l-a făcut cu pământ pe care l-a luat de pe Pământ, de aceea după moartea noastră, [trupul nostru] se întoarce iar în pământ.       

    Dar, l-a creat cu atâta înțelepciune, astfel încât trupul nostru să fie creația cea mai perfectă a lui Dumnezeu din toată creația Sa universală.

    Așadar, Dumnezeu a creat mai întâi trupul nostru, apoi a suflat în noi Suflarea Sa divină și ne-a dat sufletul nemuritor.

    A modelat [sufletul] astfel, încât să fie «după chipul lui Dumnezeu» și i-a dat Mintea, acțiunile Raționale și Duhul.

    Adică, a dăruit sufletului nostru nemuritor toate acele posibilități mentale, raționale și spirituale, care alcătuiesc treimea «chipului lui Dumnezeu», în om.

    De aceea sufletul nostru nemuritor este cel mai prețios și mai minunat lucru pe care o are existența umană!

    Sufletul nostru este «după chipul lui Dumnezeu» și suntem cea mai minunată creația a lui Dumnezeu.

    Această minunată creație a lui Dumnezeu, care este unică în toată Creația Domnului nostru, a fost numită «om».

    Și va rămâne «om», atâta timp cât acesta va trăi și va acționa sub harul și puterea Duhului Sfânt.

    Dar, în ziua în care omul va înceta să trăiască și să acționeze sub harul și iluminarea Duhului Sfânt, el nu va mai fi om, ci un «neom».

    Numai cu Duhul Sfânt în sufletul și în viața noastră putem fi oameni. Fără Duhul Sfânt devenim neoameni!

    Deci, atunci când Dumnezeu a desăvârșit crearea noastră, ne-a dat cu multă dragoste paternă o poruncă divină.

    Ne-a cerut să ne luptăm cu dragoste, încredere și ascultare în voința Sa divină, ca să putem să i ne asemănăm. Adică să realizăm, așa cum spune Sfânta Scriptură, «după asemănare» (Gen. 1,26).

    Dumnezeu ne-a dat un suflet minunat și ne-a arătat cea mai minunată destinație.

    Să devenim sfinți și desăvârșiți, precum Dumnezeu Tatăl nostru este sfânt și desăvârșit. (Matei 5:48)

    Dumnezeu ne-a împodobit sufletul cu daruri dumnezeiești extraordinare și mai presus de toate cu minunatul dar al «libertății». Adică să decidem singuri asupra alegerilor noastre și singuri, liberi, să le implementăm.

    Dumnezeu nu a vrut să fim robii Lui. A vrut să fim copiii Lui! A vrut ca Acela să fie Dumnezeu Tatăl nostru și ca noi să fim copiii preaiubiți ai Inimii Sale dumnezeiești.

    De aceea a lăsat Duhul Sfânt deasupra sufletului nostru nemuritor, ca să ne lumineze, să ne acopere, să ne ocrotească și să ne îndrepte pe căile fericirii adevărate.

    Duhul Sfânt este cel care luminează «conștiința» sufletului nostru, astfel încât să putem deosebi binele de rău și să evităm orice ar putea să ne murdărească sufletul și să-l îndepărteze de îmbrățișarea Sa dumnezeiască.

    Cu toate acestea, prezența Duhului Sfânt în sufletul nostru, nu desființează darul prețios al «libertății», pe care ni l-a dăruit Dumnezeu.

    Dacă omul, prin alegerea sa, se hotăra să-L părăsească pe Dumnezeu, adică să se «distanțeze» de Dumnezeu și să alunge Duhul Sfânt din sufletul său, era liber să facă acest lucru.

    Înțelegeți, de ce satana vrea să ne convingă, să alungăm noi și cu voia noastră, Duhul Sfânt din sufletul nostru?

    Pentru că numai în acest fel va putea să realizeze apostazia omului de la Dumnezeu.

    Fapta «apostaziei» este cel mai rău dintre toate păcatele lumii, pe care un om l-ar putea săvârși.

    A nega Duhul lui Dumnezeu și a-l alunga din ființa ta nu este doar cea mai mare greșeală, ci, cea mai mare apostazie față de Dumnezeul Creatorul tău.

    Aceasta este marea greșeală pe care Lucifer vrea să o facem cu toții, în acești ani de pe urmă în care trăim, prin fiul său satanic, Antihrist.

    -În ce mod ne va convinge să facem această greșeală?

    -Din păcate, va folosi ca armă a sa principală, propriul nostru trup.

    -De ce [va folosi] trupul nostru?

    -Pentru că, trupul nostru este casa sufletului nostru!

    Mai întâi Dumnezeu a creat trupul nostru, pentru a pune sufletul nostru în el. A făcut mai întâi casa, adică trupul, și apoi sufletul nostru.

    Și ca să fiu mai precis, Dumnezeu a făcut trupul nostru nu doar o casă, ci un templu dumnezeiesc minunat pentru sufletul nostru.

    Da, copilul meu, trupul nostru este «templul lui Dumnezeu pentru sufletul nostru!»

    De aceea, Duhul lui Dumnezeu spunea în Sfânta Scriptură că: «de va strica cineva templul lui Dumnezeu, (se referă la trupul omului), îl va strica Dumnezeu pe el». (I Corinteni 3, 16-17).

    Un alt motiv pentru care vrea să ne controleze trupul, este pentru că sistemul nervos uman cu mintea noastră au din ambele părți o cooperare perfectă.

    Mintea și sistemul nervos uman, sunt cele mai perfecte [lucruri] care există în toată creația lui Dumnezeu.

    Trupul și sufletul nostru sunt făcute în așa fel de către Dumnezeu pentru ca, cu ajutorul Duhului Sfânt, să interacționeze, să fie influențați unul de celălalt și să coopereze unul cu celălalt în armonie absolută.

    Bineînțeles, între trupul nostru perisabil și material și sufletul nostru invizibil, sufletul nostru nemuritor are o valoare net superioară, deoarece are o origine dumnezeiască.

    De aceea scopul exclusiv al lui Lucifer este sufletul nostru. Pe acesta [sufletul] vrea să îl câștige, ca să îl facă al lui.

    Însă, pentru a câștiga [sufletul], trebuie să câștige mai întâi trupul nostru, astfel încât să-l poată muta, să-l controleze și să-l distrugă.

    Satana distrugându-ne trupul, care este templul sufletului nostru, ulterior ne poate cuceri cu ușurință sufletul.

    De aceea, cel care intervine în trupul omenesc, pentru a-l altera sau distruge, stricând astfel relația armonioasă care există între trup și suflet, se opune direct lui Dumnezeu și hulește pe Duhul Sfânt.

     Cu toate acestea, blasfemitor (hulitor) împotriva Duhului Sfânt nu este doar cel care va interveni pentru a muta trupul uman.

    Blasfemitor este și omul acela, care va permite, prin propria sa decizie și alegere, să transforme trupul său în altceva, decât ceea ce Dumnezeu l-a creat să fie.

    Este o mare blasfemie împotriva Duhului Sfânt, atunci când îi permitem lui Lucifer și slujitorilor săi satanici să altereze și să ne modifice trupurile în altceva decât ceea ce Dumnezeu le-a creat.

    Din nefericire, lucrarea diabolică de alterare și mutare a ADN-ului uman a început.

     Un număr destul de mare de oameni de știință din diverse ramuri, cu mari cunoștințe științifice, dar loiali lui Lucifer și planurilor sale satanice, lucrează non-stop pentru a realiza în prima fază, descifrarea completă a ADN-ului uman.

    Scopul lor este să găsească toate acele secrete, prin care este controlat fiecare element al sufletului și trupului nostru, pentru ca apoi, să poată controla complet întregul om.

    -Când spuneți să-l controleze pe om, la ce vă referiți?

    -Să controleze prin [intermediul] trupului nostru: gândurile, sentimentele, deciziile și, în general, orice formă de energie umană, astfel încât să le facă pe toate acestea, să acționeze ulterior, conform propriilor lor alegeri satanice.

   Bineînțeles, pentru a realiza acest lucru au nevoie și de mijloacele tehnice adecvate cu care să ne controleze trupul și sufletul.

    -Au găsit acest mijloc tehnic?

    -Din păcate, l-au găsit. Sunt «undele radio» sau «frecvențele radio» sau «frecvențele», așa cum mai sunt numite.

    Acestea sunt una dintre cele mai importante descoperiri ale omului pe care s-au bazat multe mari invenții moderne.

    Pentru prima dată, știința a realizat într-un timp atât de scurt, pe baza acestei mari descoperiri, atât de multe invenții și aplicații importante.

    Radioul, televiziunea, telefonul, sateliții și o multitudine de tehnologii medicale importante se bazează pe «frecvențele radio».

   Aparatele noastre medicale bine-cunoscute, precum «ecograful» și «RMN-ul» care sunt adesea folosite în diagnosticarea anumitor boli, se bazează pe «frecvențe».

    Oamenii de știință spun că, totul are propria sa frecvență specifică.

    Această mare descoperire este folosită în prezent de Lucifer, prin propriii săi oameni de știință, pentru a realiza ceea ce era aproape imposibil până acum.

    Și va realiza acest lucru prin cel mai simplu și mai comun mod. Prin a ne face un telefon mobil al lui.

    Telefonul mobil este în prezent, fără nicio îndoială, cea mai utilă și necesară tehnologie pentru om. Este o parte integrantă a vieții noastre. Nu există azi persoană care să nu aibă telefon mobil.

    Pe lângă faptul că este un mijloc de comunicare necesar, utilizarea sa este necesară și într-o gamă largă de obligații sociale, precum băncile și serviciile publice.

    Telefonul mobil a devenit atât de necesar încât fără el parcă nu poți trăi, ca și cum nu ai exista.

    Cu toate acestea, cu un telefon mobil în mână nu te poți ascunde nicăieri. Cu numărul tău personal de telefon mobil, cineva te poate găsi oriunde te-ai afla. Numai dacă nu îl avem la noi, nu putem fi găsiți.

    Invenția telefonului mobil l-a inspirat pe Antihrist, care vrea să ne facă pe toți un telefon mobil al lui, astfel încât să ne găsească și să ne controleze în orice moment.

     -Cum poate Antihrist să facă din trupul nostru, un telefon mobil?

    -Pentru a realiza acest lucru, există doar un mod dublu.

    Să introducă în trupul nostru numărul de telefon mobil și să ne facă trupul, ceva asemănător cu dispozitivul mobil și cu «sistemul de operare» al acestuia.

    Astfel, detectarea omului nu se va mai face de la un dispozitiv extern, ci de propriul nostru trup!

În acest punct începe marea dramă a întregii omeniri.

    Antihrist, cu ajutorul științei medicale și a inteligenței artificiale, va convinge prin mijloace înșelătoare pe toți oamenii să introducă în trupurile lor, fie prin voință, fie prin constrângere, niște presupuse preparate vindecătoare.

    Aceste preparate vor avea în ele materiale specializate de înaltă nanotehnologie, cu ajutorul cărora va avea loc conversia ADN-ului uman într-un sistem de operare, precum un computer.

    Antihristul împreună cu oamenii săi de știință vor fabrica la început în secret viruși artificiali, pe care îi va răspândi simultan în întreaga lume.

    Va crea mai întâi epidemii artificiale și apoi pandemii induse, pentru a provoca frică de moarte, la nivel mondial.

    Atunci, toată mass-media controlată de el, va îndemna pe toți oamenii să introducă de bunăvoie, sau chiar involuntar, în trupurile lor așa-zisele preparate terapeutice propuse de el, cu care trupul uman se va transforma într-un sistem funcțional.

    Se va crea un sistem nervos tehnic paralel, care va fi centrul și baza sistemului de operare tehnic uman.

   La început va afecta, apoi va coexista și în cele din urmă va domina sistemul nervos de bază al omului nou mutant.

     Va coopera perfect și bidirecțional cu neuronii creierului uman și va controla complet mintea și trupul omului mutant.

    Va suferi, ca toate telefoanele mobile, upgrade-uri regulate, pentru a obține cea mai bună performanță a sistemului.

    Trupul nostru va funcționa la fel ca un telefon mobil și va fi conectat prin satelit la super-computerul central al Antihristului, așa numitul «FIARĂ».

    Omul nu va mai fi un «om», așa cum îl cunoaștem, ci un «robot umanoid» demonic.


    Bun venit celor ce vizionați canalul Mănăstirii Sfântului Apostol Filip !
Prin postările pe care le face mănăstirea noastră, nădăjduim să vă bucurăm şi să vă înâlțăm sufletele, aducând faptele şi cuvintele părinților duhovniceşti în fața ochilor voştri şi în inimile voastre.

    Vă invităm să urmăriți și alte postări ale Mănăstirii Sfântul Apostol Filip-Adamclisi, pe conturile noastre:

Rumble:
https://rumble.com/user/ManastireaSfantuluiApostolFilipAdamclisi
YouTube:
https://youtube.com/channel/UCGAmk-lJklHuz8GkRid_UGQ
Facebook:
https://www.facebook.com/SfApFilipAdamclisi/
Blogger:
https://manastireasfantulapostolfilip.blogspot.com/?m=1


 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu