miercuri, 7 septembrie 2022

Noua biserică mondială a Panreligiei - Interviul Părintelui Elpidie Vaianakis din 03.07.2022

 

(Traducere: Mănăstirea Sfântul Apostol Filip) 

    -Părinte, noua biserică mondială a Panreligiei, despre care vorbește toată lumea, are vreo legătură cu marea apostazie a oamenilor în anii de pe urmă?

    -Vor fi două semne principale că marea apostazie a oamenilor de la Dumnezeu a început. Acestea sunt următoarele:

      1. Atunci când, pentru așa zis, de dragul iubirii și a păcii mondiale, începe unirea tuturor bisericilor și a tuturor religiilor într-o singură Biserică mondială, care se va numi Biserica Panreligiei. Aceasta va avea o nouă evanghelie și un nou conducător, pe Antihrist.

      2. Când va începe mutarea (transformarea) ADN-ului uman într-un «sistem de operare numerotat», prin care mintea și trupul oamenilor vor fi controlate de inteligența artificială.

    Ambele semne sunt legate de mutația (trasnsformarea) omului, pe de o parte, și (transformarea) Bisericii, pe de altă parte.

    În curând, copilul meu, toată omenirea se va confrunta cu o mare înselăciune, cu o mare erezie, cu cea mai mare erezie a tuturor timpurilor!

    Sfintele orânduiri, stabilite de Sfinții Părinți în Sinoadele Ecumenice, vor fi schimbate și dogma Sfintei Treimi va fi batjocorită și va fi combătută.

    Această rătăcire va fi atât de mare, dar și atât de plăcută, încât mulți o vor urma.

    Acest lucru se va întâmpla deoarece această religie-erezie, va fi tolerantă cu multe patimi-ucigătoare.

    Toate valorile și adevărurile morale și spirituale, vor fi schimbate.

    Într-un mod foarte insidios, astăzi demonii au reușit să-i îndepărteze pe tineri de la Creștinism. I-au făcut să simtă o mare aversiune pentru Dumnezeu și pentru Sfânta Sa Biserică.

    Acum, pentru o așa zisă readucere [a tineretului] la religie, vor crea o erezie-religie care va permite totul, oricât de obscen și immoral ar fi, atâta timp cât există dragoste către persoana lui hristos.

    Atenție: Nu către persoana Domnului nostru Iisus Hristos, ci către persoana noului hristos, adică a lui Antihrist.

    Domnul nostru Iisus, va fi acuzat ca fiind un mare înșelător, care a venit și se presupune că s-a jertfit pentru oameni și i-a înșelat. Adică, îL vor acuza pe Domnul nostru Iisus, că nu este adevăratul Hristos.

    Toți îl vor lăuda pe noul hristos mincinos care va veni, ca adevărat hristos și mântuitor al întregii lumi, pentru că va uni toate religiile și întreaga lume și va stăpâni totul, cu multă așa-zisă iubire și toleranță.

    Va face minuni false și va da tuturor oamenilor tot ceea ce vor, atâta timp cât vor accepta semnul lui, care nu va fi botezul, ci pecetea (gravura).

    Pecetea va fi botezul satanic al Antihristului, cu care, cineva poate dovedi, că aparține Antihristului și împărăției sale întunecate.

    Credincioșii Domnului nostru Iisus Hristos, preoți și mireni, vor fi persecutați într-un mod inuman, vor fi disprețuiți și vor suferi diverse martiraje.

    Vor fi considerați răspunzători pentru întunecarea spirituală, deoarece vor reacționa la practicile nelegiuite și imorale ale acelor creștini care vor alege să trăiască liber, fără bariere morale, contrar Evangheliei Domnului nostru Iisus.

    În această nouă religie-erezie, păcatul nu va fi prezentat ca o greșeală, care te îndepărtează de Dumnezeu, ci ca o alegere personală la care fiecare persoană are dreptul, pentru fericirea personală.

    Antihrist îi va convinge pe oameni că, aici pe Pământ și în satisfacția oricărei forme de plăcere trupească și materială, se află adevăratul rai.

    Astfel, păcatul, chiar dacă constituie o încălcare flagrantă, încălcare și jignire a vieții morale creștine, va fi o alegere și un drept în viața fiecărei persoane și va fi protejat de Biserica mondială a Panreligiei și de către legile antihriste ale statului.

    Cuvântul «imoralitate» va fi un termen de terorism și se va urmări penal.

    Antihrist, prin noua religie-erezie, va proclama inexistența iadului. Inexistența iadului va deveni o doctrină a Panreligiei !

    Existența iadului, va fi considerată ca o narațiune teroristă a bisericii creștine și va fi luptată cu înverșunare!

    Toată învățătura creștină a Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum este scrisă în Sfânta Scriptură și mai ales în Sfânta Evanghelie, va fi schimbată.

    Atunci va începe încet-încet, să fie rescrisă de politicieni și arhiereii nelegiuiți, noua «evanghelie» hulitoare.

    Sfintele «Taine» ale sfintei noastre Biserici vor fi desființate, prin legi speciale și vor fi interzise [aplicându-se] pedepse severe.

    Aceasta va fi cea de-a doua mare persecuție a Domnului nostru, care a început sfielnic în toate statele creștine stăpânite de satana, odată cu adoptarea diferitelor legi anticreștine, care sunt extrem de jignitoare și contrare credinței creștine.

    Această persecuție, pe măsură ce va trece timpul, va deveni din ce în ce mai intensă, până la venirea Profetului Mincinos, când va culmina.

    Profetul Mincinos va prelua conducerea «Bisericii Mondiale», a «Panreligiei» și va fi un prieten apropiat și colaborator al lui Antihrist.

    Toate Bisericile creștine, dar și toate religiile existente, chiar și cele păgâne și satanice, se vor uni sub conducerea ecleziastică a Profetului Mincinos, pentru a lăuda și slăvi în biserici comune, ca mesia și dumnezeu, pe Antihrist.

    Atunci, Creștinii credincioși se vor detașa de toți acei conducători bisericești care se vor supune Profetului Mincinos și lui Antihrist și vor constitui ultima ascunsă, dar adevărată, sfântă Biserică a catacombelor, din anii de pe urmă.

    Biserica se va separa și se va împărți. Atunci se va separa complet, grâul de pleavă.

    Vor începe mari persecuții împotriva Creștinilor credincioși, ceea ce se va întâmpla acum, nu în numele zeilor falși, ca în trecut, ci în numele mincinosului hristos satanic, adică al lui Antihrist.

    În aceste persecuții, vor ieși la iveală cei mai mari sfinți ai tuturor veacurilor.

    După domnia de șapte ani a lui Antihrist, Sfânta Scriptură ne spune în versetul 20 al capitolului 19 din Apocalipsă, că Dumnezeu va interveni și va distruge complet statul lui satana împreună cu Profetul Mincinos și Antihrist.

    Cu toate acestea, acum Lucifer împreună cu toți politicienii și conducătorii săi bisericești naivi, pregătesc insidios descompunerea credinței creștine și a religiei, așa cum o cunoaștem.

    Lipsa de respect și indiferența noastră spiritual, au deschis deja porțile iadului.

    Noi, vom rămâne credincioși singurului Hristos adevărat, Domnului nostru Iisus, sau vom fi atrași de Profetul Mincinos și Antihrist și vom accepta schimbarea credinței noastre? Alegerea este a noastră.


    Bun venit celor ce vizionați canalul Mănăstirii Sfântului Apostol Filip !

    Prin postările pe care le face mănăstirea noastră, nădăjduim să vă bucurăm şi să vă înâlțăm sufletele, aducând faptele şi cuvintele părinților duhovniceşti în fața ochilor voştri şi în inimile voastre.

    Vă invităm să urmăriți și alte postări ale Mănăstirii Sfântul Apostol Filip-Adamclisi, pe conturile noastre:

    Rumble:
https://rumble.com/user/ManastireaSfantuluiApostolFilipAdamclisi
    YouTube:
https://youtube.com/channel/UCGAmk-lJklHuz8GkRid_UGQ
    Facebook:
https://www.facebook.com/SfApFilipAdamclisi/
    Blogger:
https://manastireasfantulapostolfilip.blogspot.com/?m=1 

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu