duminică, 16 octombrie 2022

Modalități de a ne proteja de vicleniile lui Antihrist - Interviul Părintelui Elpidie Vaianakis din 17.08.2022

 


    -Părinte, cum vom putea să ne protejăm de tot ceea ce Antihrist vrea să ne impună, pentru a ne subjuga?

    -Este important să știm cine este dușmanul sufletului nostru și ce vrea să ne facă, pentru a ne proteja corespunzător de acesta.

    Dușmanul nostru este satana și ceea ce vrea să obțină este să ne facă să ne îndepărtăm de Dumnezeul nostru și să mergem cu acesta.

    Pentru a realiza acest lucru, vrea să ne convingă:

    1. Să nu credem în Dumnezeu, ca să fie acesta dumnezeul nostru.

    2. Să nu ne împărtășim cu Hristos, pentru că îl arde.

    3. Să nu ne facem cruce, pentru că îi distrugem planurile.

    4. Să nu ne pocăim niciodată, ca să ne aibă mereu sub subjugul lui.

    5. Să nu ne rugăm lui Dumnezeu, ca să ne vorbească numai acesta.

    6. Să nu credem în [existența] vieții veșnice, ca să trăim decăzuți pe acest pământ.

    7. Să fim mândri, pentru că așa ne asemănăm cu însuși satana.

    8. Să-i judecăm pe ceilalți, pentru că este melodia lui satanică.

    9. Să gândim lucruri rele (viclene), astfel încât să trăiască permanent în mintea noastră.

    10. Să săvârșim păcate trupești, ca să ne spurcăm trupul.

    [Acestea] sunt decalogurile (cele zece porunci) lui satana, cu care vrea să provoace apostazia noastră de la Dumnezeu, și astfel să ne poată facă demoni, așa cum a făcut îngerii care l-au crezut și l-au urmat.

    În acest decalog satanic putem vedea clar ce vrea satana ca noi să facem, ca să fim ai lui, dar și ce îl sperie, pentru că îi distruge planurile.

    Depinde de noi, dacă facem voia lui și mergem cu el în iad sau facem voia Lui Dumnezeu Tatăl nostru și mergem în Rai. Alegerea este a noastră.

    Armele duhovnicești pe care le avem la dispoziție, pentru a lupta cu el, sunt multe. Cu toate acestea, două dintre ele nu-l lasă să ne domine trupul, nici să ne controleze mintea, pentru că ele sunt antidoturile puternice împotriva puterii sale satanice.

    Una este rugăciunea smerită și cu multă dragoste către Dumnezeu, iar cealaltă este Sfânta Împărtășanie, Trupul și Sângele Hristosului nostru.

    Când ne rugăm Dumnezeului nostru cu multă dragoste și cu o inimă smerită, activăm puterea minunată a Duhului Sfânt în sufletul nostru. Mintea noastră se luminează, trupul nostru se sfințește și inima noastră devine tronul lui Dumnezeu.

    Prin rugăciune, toate forțele malefice și actiunile (energiile) lui satan din mintea, trupul și inima noastră sunt anihilate.

    În anii de pe urmă ai Apocalipsei, când Antihrist va stăpâni ca lider mondial, rugăciunea arzătoare (puternică) a creștinilor devotați, va crea în jurul lor o frecvență duhovnicească dumnezeiască puternică, astfel încât sateliții de cercetare ai Antihristului să nu-i poată detecta.

    Rugăciunea creștinilor va acționa, ca un fel de antiradar, care va devia frecvențele de detectare a aparatelor de stat și îi va face invizibili.

    Cu rugăciunea, Antihrist nu va putea ușor, nici măcar cu ajutorul inteligenței artificiale, să controleze, să citească și să dirijeze gândurile, mintea și emoțiile acelei persoane, care crede în Dumnezeu și se roagă cu ardoare.

    Această armă este destul de mare și puternică, de aceea ar trebui să o luăm foarte în serios și să începem cu toții să ne rugăm cu cuvinte simple, din inimă, către iubitul nostru Dumnezeu Părinte.

    Al doilea antidot puternic împotriva oricărei influențe și energii satanice este Sfânta Împărtășanie, Trupul și Sângele Hristosului nostru.

    Când ne împărtășim, cu Sfânta Împărtășanie devenim noi și Hristos - unul (un întreg). Așa cum vinul împreună cu apa devine un întreg, tot așa devenim unul cu Dumnezeul nostru atotputernic.

    Când ne împărtășim cu Domnul nostru, Sângele Domnului nostru Iisus Hristos intră în propriul nostru sânge. Astfel, pe măsură ce circulă prin fiecare țesut și celulă a trupului nostru, poartă cu sine prezența iubitului nostru Iisus și puterea sfințitoare a Duhului Sfânt.

    Astfel, Duhul Sfânt curăță și sfințește fiecare celulă a trupului nostru de orice infestare materială și spirituală, provenită fie din atacuri demonice, fie din intervenții umane satanice.

    Odată cu Sfânta Împărtășanie este neutralizată și orice încercare a lui Antihrist, de a contamina cu diverse preparate așa-zise medicinale, pe care le introduce prin sânge în trupul nostru, pentru a ne muta (a ne schimba) ADN-ul uman.

    De aceea Antihrist, în aceşti ultimi ani în care trăim, va încerca prin toate modurile să-i convingă pe creştini să nu se împărtășească.

    Scopul lui este să oprească total Sfânta Împărtășanie.

    Pe de o parte, dacă nu va desființa Sfânta Împărtășanie, nu va putea veni ca lider mondial și, pe de altă parte, nu va putea subjuga Biserica lui Hristos, ca să o facă propriul său instrument satanic cu Panreligia pe care o pregătește.

    În zilele noastre, a reușit, din păcate, să convingă pe mulți arhierei și preoți, nelegiuiți și hulitori, să nu îi împărtășească pe creștini în modul tradițional, ci cu multe lingurițe, pentru o așa-zisă evitare de fi contaminați de la Sfânta Împărtășanie. Să nu se contamineze de către Hristos!

    Pentru prima dată în sfânta noastră Biserică, a apărut într-un mod atât de perfid și înșelător un atac direct al lui Lucifer asupra persoanei Domnului nostru Iisus Hristos, prin Sfânta Taină a Sfintei Împărtășanie.

    Pentru prima dată, a fost acceptată de mulți arhierei, preoți și credincioși înșelați, blasfemia supremă a Duhului Sfânt, cum că Iisus Hristos nu este Fiul neprihănit al lui Dumnezeu și [însuși] Dumnezeu.

    Antihrist, cu îndoiala pe care a creat-o persoanei Domnului nostru Iisus Hristos, a lovit bazele învățăturii creștine și a pus bazele marii apostazii a oamenilor față de Dumnezeu și de Fiul lui Dumnezeu.

    Lucifer a pregătit în cel mai bun mod, calea, pentru ca oamenii să întâmpine ca un adevărat mesia și salvator al lumii, pe propriul său fiu, pe Antihrist.

    Metoda pe care o folosește acum, de a îndepărta omul de Dumnezeu, este exact aceeași metodă pe care a folosit-o în Rai pentru a-l scoate pe om din acesta. Atunci a folosit cu succes cele trei trepte a căderii:

    • Îndoială în dragostea lui Dumnezeu.

    • Lipsa de încredere în Dumnezeu.

    • Neascultarea de voia lui Dumnezeu.

    Noi cum îl vom lupta ? Exact cu aceeași metodă cu care ne atacă! Cu cele trei trepte ale mântuirii, care sunt:

    • Credință neclintită în Preasfânta Treime Dumnezeul nostru.

    • Încrederea absolută în Domnul nostru, că este Tatăl nostru.

    • Ascultarea copilărescă față de voia Lui, pentru că suntem copiii Lui.

    Acum vă propun, înainte de a fi prea târziu, să ne închidem cu toții, cu credință, dragoste și încredere absolută ca niște copii mici în brațele lui Dumnezeu Tatăl nostru.

     Satana nu poate cu ușurință să fure sau să necăjească un copil, care se ascunde în cea mai puternică și iubitoare îmbrățișare, a Atotputernicului Dumnezeu Părinte!

    Bun venit celor ce vizionați canalul Mănăstirii Sfântului Apostol Filip !
    Prin postările pe care le face mănăstirea noastră, nădăjduim să vă bucurăm şi să vă înâlțăm sufletele, aducând faptele şi cuvintele părinților duhovniceşti în fața ochilor voştri şi în inimile voastre.
    Vă invităm să urmăriți și alte postări ale Mănăstirii Sfântul Apostol Filip-Adamclisi, pe conturile noastre:
    Rumble:
https://rumble.com/user/ManastireaSfantuluiApostolFilipAdamclisi
    YouTube:
https://youtube.com/channel/UCGAmk-lJklHuz8GkRid_UGQ
    Facebook:
https://www.facebook.com/SfApFilipAdamclisi/
    Blogger:
https://manastireasfantulapostolfilip.blogspot.com/?m=1

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu